Press "Enter" to skip to content

Csapongó gondolatok

Mikor ezeket a sorokat írom, Sümeg Város Önkormányzatának február 16. óta már van elfogadott éves költségvetése (4/2021. (II. 16.) rendelet).

Egy évvel ezelőtt, szintén a költségvetésről – is – írt, és a testületi ülésen elmondott hozzászólásom alapján arra gondoltam, hogy talán a következő évben/években változik az a tendencia, ami a város éves gazdálkodásának tervezéséről szól. Nem tévedtem.

Változott! Nem úgy, ahogyan gondoltam.

2020. évben a 136 oldalas anyagot tárgyalták a bizottságok, és a bizottsági ülések után a testületi ülésen is hozzászólhattunk, és megismerhettük egymás véleményét.

2021. évben

– február 10-én 14:55 perckor megkaptam e-mailben a költségvetés tervezetet (150 oldal), és meghívót a másnap 11:00 órai (!) konzultációra.

– február 11-én a konzultáción a Polgármester úron kívül Meszlényi Dezső képviselő társammal voltunk jelen, + a Hivatal illetékes dolgozói. Ugyancsak 11-én kaptam egy e-mailt is, hogy másnap, 12-én 12.00 óráig jelezzem észrevételeimet és javaslatomat a költségvetés tervezetről.

Én például ezt az e-mailt csak hétvégén néztem meg. Meg is feddtem magamat érte!

Polgármester úr egyik videós nyilatkozatában jelezte, hogy két konzultációt is összehívott a költségvetéssel kapcsolatban, kevés érdeklődéssel. Én csak egyre kaptam meghívót!! Vagy két külön csoport tárgyalt Sümeg költségvetésről?

Összességében nem értem a nagy „rohanás” okát – az aktuális éves költségvetések elfogadási határideje az adott év március 15. napja!! Igaz és tudom, hogy ezt az ismét, november óta tartó pandémiás helyzet is magyarázhatná. Így, feltételes módban.

De: az anyag kiküldésétől a konzultációig lehetett volna időt adni annak átnézéséig, netán megértéséig. Ezzel kapcsolatban azért szerettem volna/szeretném megismerni a képviselő társaim véleményét is! Szerintem a konzultáció utáni egy nap is kevés volt egy megalapozott javaslat/döntés kialakításához!

Ez a költségvetés – így, ilyen előzmények után – mégis kinek a költségvetése???

Őszintén: én voltam, aki nem válaszolt határidőre és nem véleményezte a költségvetést. Az elmúlt egy hétben viszont már a költségvetés tervezet egy részét sikerült átnéztem, eddig három oldalt jegyzeteltem a kérdéseimmel. Ezek alapján a véleményem: NEM! Kérdéseimet természetesen továbbítani fogom az illetékesek felé, válaszok reményében.   

Hát nézzük a költségvetés sorait, csak néhány kiragadott adattal a sok-sok táblázatból:

Bevételek tervezés oldalon az Önkormányzat működési támogatásának növekedése ellenére összességében a működési bevételek jelentősen csökkentek.

Költségvetési tételek

-nem számolhatunk az elvont gépjárműadó bevétellel, ez az Önkormányzatnak több mint 20 mFt bevétel kiesés 2021. évre 

-az elvont gépjárműadó bevétel kiesés mellett jelentősen csökkentek az egyéb, ún. közhatalmi bevételek (iparűzési, idegenforgalmi adók) is. Ennek azért nagy a jelentősége, mert szinte ez az egyetlen bevétel, ami szabad felhasználású pénzeszköze az Önkormányzatnak.

-feltételez olyan bevételi lehetőségeket, amelyekre még nincs központi döntés

-feltételezi, hogy az egyéb (kommunális, építmény, telek adók) a lakosság és a vállalkozások részéről 100 %-ban befizetésre kerülnek

-feltételezi továbbá, hogy a folyamatban lévő, vagy éppen befejezés előtt álló beruházási munkák során – az eddigiekkel ellentétben – többlet költség 2021. évben nem merül fel.

Kiadások tervezés oldalon:

-szükséges-e a működési kiadások között több olyan többletköltség tervezése, amely a jelen értesüléseim alapján nem biztos, hogy indokolt? (3 tétel + 35 mFt)

-szükséges-e kevésbé látogatott kiállítások költségeit 2020. évi szinten tartani?

-szükséges-e – jelen veszélyhelyzeti körülmények között (30 mFt) gép beszerzésen gondolkodni?

-2021. évben az Önkormányzatok részére előírt, kötelezően fizetendő „szolidaritási hozzájárulás” mértéke 20,3 mFt, ami a már említett gépjármű adó elvonással együtt már önmagában több mint 40 mFt összegű „lyukat” jelent a város költségvetésében!

Egyéb észrevételeim:

-mi indokolja a közfoglalkoztatás 9 mFt összegű költség csökkentését? Központi rendelkezés? Helyi döntés? Hogyan hat ez a helyi munkanélküliség alakulására? 

-mi indokolja a Kisfaludy Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház 43 %-os (17 mFt) működési és egyéb költség csökkentését?

-tudatlan vagyok: mit takar a „Pályázati törzskar bérköltség” megnevezés, és mi indokolja a 80 %-os, ~ 8 mFt kiadás növekedését az elmúlt évhez viszonyítva? 

Nagyon röviden összefoglalva: fent felvetettek csak szemelvények, a számomra legszembetűnőbb és néhány esetben ellentmondásos tételek.

Kérdéseimet fel fogom tenni a válaszadásra illetékeseknek is.

Ezek alapján mindenki eldöntheti: egy több mint 2,3 milliárd Ft-os, a Város éves működését meghatározó témában elég-e pár nap a részletes áttanulmányozásra és a döntéshez.

Hasonlítsunk kisebb egységekhez: a családokhoz!

A költségvetés tervezése nem csak a Városnál, a családoknál is fontos folyamat. Ismeretségi körömben a családi költségvetések „készítésével” kapcsolatos kérdéseket tettem fel, többségében egybecsengő válaszokat kaptam:

A havi családi kiadások tervezéshez is több idő szükséges és a fontossági sorrend sem cserélhető fel. Ha csökken a bevétel, akkor a kiadásokat is arányosan csökkentjük ott, ahol erre lehetőség van. Nehéz helyzetben nem új fűnyírót és kerti grillt vesz bizonytalan vagy nem létező forrásból a család, hanem kifizeti a rezsit, alapvető élelmiszert és cipőt, ruhát vesz a gyereknek.

Azt gondolom, hogy a nagy kapkodás hevében olyan költségvetést fogadott el Végh László polgármester úr, ami megfeledkezett a városban élő egyszerű emberekről, családokról, és az intézményekben dolgozókról. 

Oszkó Zoltán
önkormányzati képviselő

Minden jog fenntartva © 2019-2021